1

Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
 2. Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան
 3. «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ
2

Երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 2. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 3. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
3

Բակալավրական ու մագիստրոսական և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 2. Գավառի պետական համալսարան
 3. Գորիսի պետական համալսարան
4

Բակալավրական և մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. «Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ
 2. Երևանի «Գալիք» համալսարան
 3. «Մարտիգ» Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան
5

Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Վարդենիսի «Վիկտոր Համբարձումյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ»
 2. Էջմիածնի «Գրիգոր Լուսավորիչ համալսարան»
 3. «ՅՈՒ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան
6

Արվեստի բուհեր

 1. Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 2. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 3. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
Համեմատել երկու բուհ