1

Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Երևանի պետական համալսարան
 2. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
 3. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)
2

Երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
 2. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 3. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
3

Բակալավրական ու մագիստրոսական և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Գավառի պետական համալսարան
 2. Գորիսի պետական համալսարան
 3. Գյումրիի «Պրոգրես» համալսարան
4

Բակալավրական և մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
 2. ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ
 3. Երևանի ֆինանսաբանկային և բորսայական համալսարան
6

Միայն մագիստրոսական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. «Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն» կրթական հիմնադրամ
7

Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. ՅՈՒ ԷՍ Ի ԷԼ համալսարան
 2. Սյունիք ինստիտուտ
 3. Էջմիածնի «Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան
8

Արվեստի բուհեր

 1. Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա
 2. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 3. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
9

Մագիստրոսական ու հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

Վարկանիշային աղյուսակն այս պահին կառուցված չէ:
Համեմատել երկու բուհ