1

Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
 2. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 3. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2

Երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
 2. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 3. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
3

Բակալավրական ու մագիստրոսական և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 2. Գավառի պետական համալսարան
 3. Գյումրիի «Պրոգրես» համալսարան
4

Բակալավրական և մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան
 2. «Ազպաթ-Վետերան» դատական փորձագիտական և հոգեբանության ինստիտուտ
 3. «Մարտիգ» արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան
5

Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր

 1. «ՅՈՒ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան
 2. Էջմիածնի «Գրիգոր Լուսավորիչ համալսարան»
 3. Վարդենիսի «Վիկտոր Համբարձումյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ»
6

Արվեստի բուհեր

 1. Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 2. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
 3. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
Համեմատել երկու բուհ